Arquivos mensuais: Maio 2017

O TSXG tumba o polígono industrial do monte Pornedo do PSOAEG

slide9A Plataforma en Defensa dos Montes do Morrazo (PDMM) dálle os parabéns á Asociación Defende O Monte Pituco pola consecución da sentenza do Tribunal de Xustiza Superior de Galiza que ordena retirar do Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais de Galiza (PSOAEG), o proxecto do parque empresarial situado na contorna do espazo natural do Monte Pornedo -tamén coñecido como Pituco-, no concello de Marín, tras o correspondente recurso interposto en tempo e prazo no seu día.

A PDMM congratúlase e séntese copartícipe desta nova, despois de que Plataforma alegara en contra do dito proxecto e solicitara a súa retirada en marzo do 2012. Un proxecto que, baixo a denominación de Plataforma Loxística Marín-Pontevedra, estaba integrado na información pública do dito PSOAEG pola Dirección Xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo da Xunta de Galiza. Tamén despois de que colaborara o domingo 12 de abril do 2015 e o 9 de xullo de 2016 na organización de senllos roteiros na divulgación pola protección dos indubidábeis valores paisaxísticos, ambientais e culturais deste encrave integrado dentro do espazo natural dos Montes do Morrazo, protexido como solo rústico de especial protección de espazos naturais polas NN CC e SS de Planeamento da provincia de Pontevedra e nos que tivo moi presente a afección que o dito proxecto empresarial, coincidente finalmente coa superficie industrial de 331.999 m2 aprobada definitivamente como recualificación no PXOM de Marín, representaba para o Pornedo e a súa contorna.

Mais, por outra banda, a PDMM tamén quere salientar que as principais xustificacións polas que o TSXG ordenou na dita sentenza retirar o proxecto empresarial no Pornedo -a influencia das características orográficas da zona e a súa afección desde o punto de vista físico, natural e paisaxístico- son perfectamente aplicábeis para os outros dous parques empresariais proxectados no Morrazo e integrados tamén no PSOAEG, o da Cruz da Maceira, tamén dentro do espazo natural dos Montes do Morrazo e proxectado como Parque Empresarial Marín-Moaña, e o do Parque Empresarial Bueu-Castiñeiras, en solo rústico de especial protección forestal, de augas e patrimonial e proxectado de xeito conxunto como ampliación do Parque Empresarial e Industrial do Morrazo (PEIM) en terreos limítrofes dos concellos de Bueu e Cangas.

De feito, aínda que sexa de xeito parcial, tamén temos, en principio, as novas positivas, que con similares motivacións expostas polo TSXG con respecto ao proxecto do Pornedo, a propia Xunta de Galiza modifica e redúce nun 35% a superficie dos 435.528 m2 ao inicialmente aprobado na Cruz da Maceira, coincidente coa integrada no seu momento na tramitación do PXOM de Moaña e no caso da ampliación do parque empresarial de Bueu a través do PEIM, proxectado cunha superficie de 412.238 m2, segrégase en dúas actuacións independentes nos concellos de Bueu e Cangas, prevéndose o traslado de emprazamento para facilitar a súa viabilidade, neste segundo municipio.

Mais, para a PDMM non deixan de ser enganosas porque a afección a chan rústico e de grande valor segue aí, e de feito en marzo do 2012, ao igual que con respecto á área empresarial no Pornedo, a PDMM xa solicitara tamén a retirada completa das áreas empresariais proxectadas no Parque Empresarial Marín-Moaña na Cruz da Maceira e no PEIM como ampliación do parque empresarial de Bueu-Castiñeiras. Xa que logo, seguen totalmente vixentes as solicitudes feitas daquela, de que fronte ao criterio do 30% de demanda mínima para desenvolver un polígono, se teña en consideración o deber de encher os polígonos existentes e o resto da oferta de solo empresarial e industrial, no caso de ser necesaria, se adapte á demanda real apostando por áreas municipais máis pequenas, cunha ocupación total de parcelas, fóra de espazos naturais e protexidos e cun menor impacto no medio.

A PDMM fai responsábel a todos os gobernos autonómicos -do PP e bipartito do PSOE e BNG- desde fai tres décadas cara a aquí, e dos concellos con gobernos tamén de distintas formacións políticas que, como no caso do Morrazo, e a través da tramitación dos PXOM correspondentes, se pregaban a un modelo de desenvolvemento urbanístico e industrial totalmente insustentábel. Onde cada municipio solicitaba cadanseu ou ás veces varios parques empresariais e industriais, favorecendo a especulación dentro das súas delimitacións territoriais, como así se chegou a consumar en boa parte do territorio galego onde, a hoxe en día, a Xunta de Galiza e malia as bonificacións e as reducións dos prezos levadas a cabo nos últimos anos, non está capacitada para darlle saída á totalidade do chan industrial aprobado e promovido nas últimas décadas.

A aprobación do PSOAEG en marzo de 2014 por parte do actual goberno autonómico do PP, non deixa de ser unha continuación do modelo de desenvolvemento insustentábel e especulativo das décadas anteriores e suxeito, por engadido, á máis absoluta arbitrariedade e improvisación, como xa se está a amosar.

A mesma arbietrariedade e improvisación que está a amosar o goberno municipal do PP de Marín, co máis que probable apoio doutras formacións políticas a nivel local, ao escoller Pastoriza como plan “B” á área industrial do Pornedo.

Neste senso, a PDMM lembra que a citada área de Pastoriza, onde agora se pretende situar como alternativa o parque empresarial municipal e que estivera incluída na tramitación inicial do seu PXOM, está situada na parte máis alta do municipio, no límite cos concellos de Moaña e Bueu, lonxe do núcleo urbano e dos núcleos de produción, e nos que afectaría a terreos de grande valor paisaxístico, ambiental e cultural do espazo natural dos Montes do Morrazo en solo rústico de especial protección de espazos naturais máis tamén forestal, de augas e patrimonial da parroquia de Ardán na conca de nacemento do rego das Gorgadas-afluente do Loira-, preto do núcleo rural -Pastoriza- e cun acceso por estrada a través doutros núcleos rurais á beira da estrada PO-313 -Pardavila, Cadro, Silvestre, A Troncosa e Miñán-, afectada pola ampliación viaria que se deseñara no Plan Vigo Integra no seu momento, a finais da década pasada co goberno bipartito na Xunta, e rexeitada maioritariamente pola poboación residentes nestes núcleos. Un feito do que aínda se pode observar na actualidade con faixas de protesta á beira da citada estrada.

A PDMM rexeita frontalmente o traslado da citada situación de solo industrial marinense a Pastoriza como xa o deu a entender en marzo do 2012 diante da información pública do PSOAEG, prevendo que a citada área pudese entrar na dita “ordenación supramunicipal” -daquela, para máis arbitrariedade, a cartografía da zona que se integraba como Parque Empresarial Marín-Moaña saía como un simple círculo e en forte pendente preto do pequeno vial asfaltado que, desde o alto da Cruz da Maceira, conecta a PO-313 co núcleo rural de Pastoriza-.


Advertisements

Deixar un comentario

Arquivado en Uncategorized

Roteiro pola protección dos montes de Vilaboa

roteiro vilaboaA Plataforma en Defensa dos Montes do Morrazo organiza o domingo 21 de maio un roteiro para dar a coñecer a importancia natural, paisaxística e cultural dos Montes que van da parroquia de San Martiño de Vilaboa ata os da parroquia de Santo André de Figueirido, dentro de solo rústico de especial protección de espazos naturais, forestal, de augas e patrimonial, no Concello de Vilaboa.

O roteiro, segundo desta primavera, será circular e sairá ás 10 da mañá desde a Casa do Concello de Vilaboa, no Toural, para chegar ás 14 horas ao mesmo lugar.

O percorrido transcorrerá por estradas, corredoiras, pistas forestais e camiños de pé, coincidindo nalgúns tramos co PR-G 106 do sendeiro municipal de Chan de Vilar e dos muíños de Vilaboa, polos lugares de O Toural, O Río, Cavada Chan, rego de Sidral, Veigas do Muíño, Chan da Cruz, Chan de Vilar, Aldea de Abaixo, Postemirón, As Cavadas, Veigas de Abaixo, A Costeira, Os Matos, A Carballeira, O Outeiro, Outeiro do Gato e O Toural.

Para se achegar ao punto de saída, hai que acceder pola estrada N-554, á que se pode enlazar pola PO-551, vindo de Cangas por Moaña ou pola N-550, vindo de Pontevedra.

Recomendamos que de se chegar en vehículo privado, por ética e polas limitacións do aparcamento, as persoas que asistan utilicen a capacidade máxima do seu vehículo, compartíndoo con outras persoas. Recomendamos tamén traer roupa ou calzado de trote axeitados para a época primaveral.

mapa roteiro vilaboa

Os lugares de maior interese que visitaremos son:

· O rego Trasmil e o seu afluente principal, o rego de Sidral que, percorridos polo PR-G 106 e dentro de solo rústico de especial protección de augas e hábitat natural prioritario de bosques aluviais da Europa atemperada, posúen unha extraordinaria área de ribeira con bosques de ameneiro, salgueiro e carballo, un rico sotobosque de loureiros, estripeiros, pereiras bravas, sanguiños, xilbarbeiras e urces brancas e unha excelente representación de fentos -dentabrú, falso fento macho, fento femia, fenta, fento das pedras, cabriña,…-, liques e brións, mostra da súa grande humidade ambiental. Tamén conta coa presenza de 24 muíños hidráulicos, de diferentes tipoloxías -de cubo cuadrangular e cilíndrico e de canle-, pontellas e e as levadas realizadas na pedra en forma de canalizacións das augas tanto para os muíños como para o regadío, de grande importancia hidrolóxica, etnográfica e paisaxística, combinada coa propia contorna natural e a fonda conca do rego.

· A importante área patrimonial de Chan da Cruz coa presenza vestixial de 6 mámoas megalíticas, escavadas entre a década dos setenta e dos oitenta do século pasado onde, á parte dos restos dos túmulos, nos seus enxovais se acharon múltiples pezas de cerámica e líticas -pulidores, machados pulimentados, puntas de frecha, de alabarda, microlitos, lascas- e que, ademais do grande valor cultural e arqueolóxico, amosa que houbo unha ocupación humana no lugar desde hai máis de 5.000 anos.

· A área de matogueira e monte baixo de Chan de Vilar, adentrándose nos montes da parroquia de Figueirido no seu limiar cos da parroquia de Vilaboa, de grande valor ambiental, agroforestal e paisaxístico, dentro de hábitat de interese comunitario de breixeiras secas europeas, breixeiras oromediterráneas endémicas con xesta, e de vexetación pioneira na rocha silícea. Entre unha grande variedade de xestas, toxos, breixos e carpazas, sobresae a grande presenza do piorno de tres espiñas -Genista triacanthos-, unha variedade de xesta espiñenta que adoita desenvolverse así mesmo en solos higroturbosos e que, neste lugar, posúe unha das mellores representacións da península morracense. A vexetación baixa que aínda se segue a desbrozar para a camada dos animais e posterior fertilizante dos cultivos e como área de pasto do gando cabalar extensivo, dá paso desde o seu alto a 243 metros de altitude sobre o nivel do mar a unhas amplas e excelentes panorámicas do val que conforma o rego dos Gafos ou de Tomeza desde os Montes do Morrazo cara ás Terras de Pontevedra, coa Serra da Fracha en fronte e a cidade de Pontevedra ao fondo.

· Os núcleos rurais de Aldea de Abaixo e Postemirón, de grande valor agropecuario e cultural, coa súa estrutura civil e etnográfica -hórreos, fontes, lavadeiro,…- e o seu mosaico de veigas de cultivo e de gando extensivo. A parte máis alta tamén ten unha grande importancia paisaxística coas amplas panorámicas do val que conforma o rego de Sidral.

· O sobreiral das Cavadas, outro dos máis importantes do territorio morracense dentro do concello vilaboés, proba fidedigna da influencia mediterránea e termófila con respecto ao clima oceánico a nivel bioxeográfico no Morrazo e nas Rías Baixas e que, xunto coa carballeira na denominación fitosociolóxica Rusco aculeati-Quercetum roboris quercetosum suberis, forma parte do hábitat de interese comunitario de carballeiras galaico-portuguesas.

· A área de nacemento dos regos da Cova e das Veigas, afluentes do rego de Sidral e a súa vez do Trasmil, onde, dentro da súa área de ribeira destaca a presenza do bidueiro. O rego das Veigas dá servizo á fertil área de cultivos de Postemirón e o da Cova á de Veigas de Abaixo. De aquí parte unha corredoira que baixa paralela ao curso fluvial entre bos exemplos de bosque de ribeira e carballeira e torce cara ás zonas da Costeira e dos Matos, cos topónimos referentes á orografía e á vexetación baixa utilizada no seu momento como cultivo a nivel local e onde son así mesmo de importancia os mananciais de traída de auga a nivel veciñal e municipal.

· Os lugares da Carballeira, onde aínda se pode atopar unha pequena representación da mesma, e de Outeiro que, como indica o seu topónimo, está nun alto xeográfico, desde onde aínda se pode outear na actualidade a paisaxe rural cara ao Toural e ao final da ría de Vigo, coas Illas Alvedosas en fronte e o val de Ulló, xénese das antigas salinas do mesmo nome, no extremo, formando parte na actualidade da Zona de Especial Conservación do Espazo Natural Protexido da Enseada de San Simón. O rego Trasmil e a súa extensa conca hidrográfica con varios nacementos ao longo dos montes de Vilaboa fai a función de corredor ecolóxico ata a súa embocadura entre as brañas e a marisma, conformando a propia Enseada.

· O hórreo monumental da Casa Rectoral do Toural, do século XVIII e que cos seus 32 pés e 33 vanos é un dos máis grandes de Galiza. E o peto de ánimas deste lugar, do século XIX.

As principais afeccións para os montes da parroquia de Vilaboa nas últimas décadas foron os monocultivos forestais, a eucaliptización, os incendios forestais, a falta de silvicultura, as verteduras incontroladas de lixo e o espallamento doutras especies de flora alóctona e invasora, en especial das acacias, e a construción das instalacións da BRILAT.

As principais ameazas no futuro son a Área de Desenvolvemento Eólica do Morrazo, proxectos de investigación mineira na proximidade e, por outra banda, é de salientar a degradación na que se está a ver inmersa a contorna ambiental e paisaxística coa construción da autovía A-57 pola Serra da Fracha e as canteiras pola área pontevedresa.

En marzo do 2012 a Plataforma en Defensa dos Montes do Morrazo solicitoulle á Xunta de Galiza a ampliación da Rede Natura galega cara a un novo Lugar de Importancia Comunitaria que, a nome de Montes e Carballeiras do Morrazo, acollese os espazos naturais dos Montes do Morrazo, onde están integrados parte dos montes da parroquia de Vilaboa, e o Carballal de Coiro, mais outros ampliables. En abril do 2016 solicitou tamén á Xunta a catalogación de Área de Especial Importancia Paisaxística dentro do Catálogo das Paisaxes de Galiza para estes espazos comprendidos no Rexistro de Espazos Naturais de Galiza e clasificados na actualidade como Solo Rústico de Especial Protección de Espazos Naturais polas Normas Subsidarias e Complementarias de Planeamento da provincia de Pontevedra.

Deixar un comentario

Arquivado en Uncategorized